Lessen trekken uit lokale/regionale democratische innovatie tijdens corona

Lokale en regionale overheden raakten in maart 2020 in de greep van de coronacrisis. Snelle reacties waren nodig om de crisis te managen, terwijl tegelijkertijd democratische processen doorgang moesten blijven vinden. Dit dwong overheden om in hoog tempo democratische processen anders vorm te geven, omdat bijeenkomsten niet langer mogelijk waren. Waar processen van democratische innovatie normaal gesproken langzaam op gang zouden komen, maakte de coronacrisis een snelle overstap naar nieuwe vormen van democratische interactie mogelijk.

Het COVIDDEM-onderzoek stond in het teken van het in kaart brengen van democratische innovaties, deze te analyseren en hier lessen uit te trekken. Dit is een onderzoeksproject van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Het onderzoek bestond uit twee elementen. Allereerst een kwantitatieve casestudy, waarbij diverse cases uit verschillende gemeenten zijn verzameld om zodoende patronen in democratische innovatie te kunnen ontdekken. Ten tweede, een kwalitatief onderzoek waarbij gekeken is naar zes provincies en gemeenten en hun reactie op de coronacrisis op het gebied van democratische innovaties. Dit heeft geleid tot een gedetailleerde analyse van een vijftal interessante en leerzame cases op het gebied van burgerparticipatie.

Op woensdag 16 juni van 16 tot 17 uur zullen wij online onze bevindingen bespreken en reflecteren op de lessen over democratische innovaties. Voor dit webinar kunt u zich kosteloos opgeven bij Roos Hofstra, r.l.hofstra@uu.nl.

Map for

Lessen trekken uit lokale/regionale democratische innovatie tijdens corona

Waar processen van democratische innovatie normaal gesproken langzaam op gang zouden komen, maakte de coronacrisis een snelle overstap naar nieuwe vormen van democratische interactie mogelijk. Op woensdag 16 juni van presenteren de onderzoekers van de Universiteit Utrecht hun bevindingen en reflecteren op de lessen over democratische innovaties. Lees meer

Voor dit webinar kunt u zich kosteloos opgeven bij Roos Hofstra, r.l.hofstra@uu.nl.