De crisis is een testcase voor de toekomst: Veel gemeenten experimenteren noodgedwongen met vormen van digitale democratische besluitvorming. Hoe ziet de digitale democratie er in de praktijk uit? En wat valt daaruit te leren?

Verschuivingen in informatievoorziening kunnen zeer directe gevolgen hebben voor de perceptie van democratische processen zowel op nationaal als lokaal niveau. In dit project relateren we de (veranderende) nieuwsconsumptie patronen aan vragen zoals:

  1. hoe is nieuwsconsumptie gerelateerd aan gebruik van de opties van het volgen van ‘democratie in actie’ (online raadsvergaderingen, online TK briefings/zittingen, etc)?,
  2. hoe is nieuwsconsumptie gerelateerd aan vertrouwen in lokale/nationale overheid?
  3. hoe is nieuwsconsumptie gerelateerd aan de ‘ervaring’ van democratische processen (bijvoorbeeld dat burgemeesters en wethouders beslissingen kunnen nemen zonder dat de gemeenteraad daarover kan meebeslissen).

De eerste resultaten van het onderzoek worden in augustus verwacht.

Democratie

Over Coronapapers.nl

De impact van de coronapandemie op het binnenlands bestuur is enorm. De onderzoekers achter Coronapapers.nl beschrijven, analyseren en duiden, met de focus op decentrale overheden:

  • Hoe overleeft lokale democratie in quarantaine?
  • Differentieert beleid naar lokale omstandigheden?
  • Verandert de verhouding tussen staat en samenleving?
  • Verschuift het maatschappelijk vertrouwen?
  • En hoe ziet de wereld eruit na corona?

Toepasbaar voor beleidsmakers, bestuurders en de praktijk.