Leiders en organisatie

Leiderschap in crisistijd: De ene burgemeester of bestuurscollege gedijt in crisistijd, de ander verwelkt of valt uit elkaar. Hoe krijgt leiderschap vorm in crisistijd? Wat verwacht de samenleving van hen? In welke mate zijn leiders succesvol en welke factoren zijn daarop van invloed?

Organisaties in crisistijd: De coronacrisis stelt heel nieuwe eisen aan het functioneren en de inrichting van gemeentelijke en provinciale organisaties. Welke organisaties kunnen zich wel snel aanpassen, welke niet en welke factoren verklaren de verschillen?