Castricum: Inspreken bij raadsvergadering

Thema: Inspraak burgers bij de Raad

Op 9 april vond een eerste besluitvormende vergadering plaats in de gemeente Castricum via Zoom. Op het gebied van inspraak van inwoners wordt maatwerk geleverd, waarbij voor de methode wordt gekozen waarbij de inspreker zich het prettigst voelt. Zo kan de inspreker in de digitale vergadering gevoegd worden. Bij insprekers die minder digitaal vaardig zijn, wordt aangeboden de inbreng schriftelijk te doen of op het gemeentehuis achter een laptop.