Combinatie online en offline participatie favoriet in coronatijd

Steven Blok,
Pepijn van der Beek,
Sinem Albayrak en
Frederik van Dalfsen, Berenschot

Gemeenten kozen in de afgelopen coronaperiode bij inspraakprocedures en participatieprocessen vooral voor een combinatie tussen online en offline methodes. Hoewel het virus zorgde voor een impuls voor het inzetten van digitale participatievormen, roept dit ook zorgen op over de kwaliteit, toegankelijkheid, de mate van invloed van inwoners en de uitkomsten van processen. Grote gemeenten zijn over het algemeen tevredener dan kleine en middelgrote.

Dat blijkt uit onderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot in opdracht van het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie.

Lees verder (Lokale-democratie.nl)