Coronabestrijding en de veranderende context van het lokaal bestuur

Een historisch overzicht met vijf perioden

Carmen Dymanus
Roos Hofstra
Ank Michels
Albert Meijer, Universiteit Utrecht

Coronabestrijding vraagt veel van burgers en van het binnenlands bestuur. Niet alleen zijn er ingrijpende maatregelen nodig om het coronavirus in te dammen, maar die maatregelen veranderen ook voortdurend afhankelijk van de ernst van de situatie van het virus. Die steeds veranderende maatregelen hebben ook effect op het bestuur, met name op de wijze waarop de democratie functioneert en kan functioneren. Het doel van dit paper is om een helder overzicht te bieden van de verschillende perioden die er kunnen worden onderscheiden om zo precies aan te geven hoe de context van het lokaal bestuur er in elke periode uitzag.

Hieronder onderscheiden we op basis van de landelijke maatregelen die er gelden vijf periodes in de periode van maart 2020 tot november 2020. Voor iedere periode geven we een overzicht van de belangrijkste landelijke maatregelen en van de belangrijkste ontwikkelingen in het functioneren van het democratisch bestuur. Daarbij besteden we met name aandacht aan de mogelijkheden om democratische besluiten te nemen in de gemeenteraad, om gemeenteraadsvergaderingen te laten plaatsvinden en om burgerparticipatie te organiseren. Deze vijf perioden laten zo goed de dynamiek in de context van het lokaal bestuur ten tijde van corona zien.

Lees het paper (pdf)

Dit paper is geschreven in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Corona als stresstest voor het openbaar bestuur’ dat deels wordt gefinancierd door het ministerie van BZK. Binnen dit bredere programma doet de Universiteit Utrecht onderzoek naar de betekenis van de coronacrisis voor democratische innovatie in het lokaal bestuur.