Coronacrisis en inclusiviteit van lokale en regionale democratie

Roos Hofstra,
Ank Michels en
Albert Meijer, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht

De coronacrisis heeft gemeenten en provincies gedwongen democratische processen op andere – vaak digitale – manieren te organiseren. Doordat er gedurende het jaar allerlei
restricties waren wat betreft groepsgrootte en samenkomst, zagen zij zich genoodzaakt om op zoek te gaan naar nieuwe manieren om belangrijke democratische processen doorgang te kunnen laten vinden. Deze nieuwe vormen roepen echter vragen op ten aanzien van de inclusiviteit van het democratische proces. Online bijeenkomsten roepen vaak de verwachting op dat ouderen en niet-digitaal vaardigen uitgesloten worden, maar ook dat dit een jongere doelgroep juist aanspreekt omdat het aansluit bij hun communicatiemiddelengebruik. Daarom
wordt in dit paper bekeken hoe de inzet van online – en hybride – bijeenkomsten de inclusiviteit van democratische processen beïnvloedt.

Lees het paper (pdf)