Coronacrisis versterkt ‘bestuurlijk normaal’ ten koste van ‘democratisch normaal’

René Cuperus

De kernvraag die René Cuperus in dit essay stelt is: welke bestuurscultuur zal na de coronacrisis aan het langste eind trekken? De top-down, bestuurs-centristische cultuur of de deliberatief-democratische open cultuur? Zal de Nacht van Rutte een keerpunt markeren op weg naar democratische vernieuwing en burgerparticipatie, of zal deze niet meer dan een schijnbeweging blijken te zijn, een tijdelijke oprisping, bij een trend die juist op verdere verbestuurlijking gericht is?

Cuperus, R., ’Coronacrisis versterkt ‘bestuurlijk normaal’ ten koste van ‘democratisch normaal’, in: Platform31, Coronapapers (2021)