De bestuurlijke aanpak van Covid-19: Bottom-up of top-down?

Annelien Zaal en Sofie Dreef (Berenschot)

Sinds maart 2020 houdt het coronavirus Nederland in zijn greep. Na de
uitbraak in het zuiden van ons land kondigde de regering op 9 maart regiospecifieke maatregelen af voor de provincie Noord-Brabant. Een paar dagen later, op 12 maart, werden er landelijke maatregelen bekendgemaakt die in alle Nederlandse provincies golden. Ook nu na een paar maanden de lockdown stapsgewijs wordt afgeschaald, blijven de maatregelen landelijk van kracht. Elders in Europa werd gekozen voor een andere aanpak. In Duitsland en Italië voeren regio’s elk hun eigen beleid, waar Frankrijk juist een gecentraliseerde aanpak heeft. Wat kunnen we hier als Nederland van leren? In dit artikel vergelijken we de corona-aanpak van Duitsland, Italië en Frankrijk, met als kernvraag: is een landelijke aanpak effectiever dan een regionale aanpak?

Lees het artikel (pdf)