De coronacrisis en het institutionele filter

Naar een verklaring van West-Europese variaties op een thema

Frank Hendriks, hoogleraar vergelijkende bestuurskunde aan Tilburg University

In dit essay buig ik me over de vraag hoe we verschillen in het coronabeleid in West-Europese landen kunnen begrijpen. Bij de beantwoording kijk ik naar nationale cultuurverschillen en verschillende staatstradities, die samenwerken in wat ik het institutionele filter noem.

Lees het artikel (pdf)