De heropening van de samenleving. De maatschappelijke impact van COVID19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland

Godfried Engbersen e.a., Kenniswerkplaats Leefbare Wijken

Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek Berichten uit een stille stad dat was uitgevoerd in Den Haag en Rotterdam. In het vorige onderzoek bleek dat in de initiële fase van de coronacrisis een groot deel van de Nederlandse bevolking angstig en onzeker was, dit onderzoek kijkt wat er allemaal is veranderd sinds april. Het onderzoek wijst uit dat de gevoelens van angst en onzekerheid zijn afgenomen, maar dat er onder de meest kwetsbare groepen nog steeds velen bang zijn hun baan of inkomsten te verliezen. Ook is het vertrouwen in landelijke en lokale politiek nog steeds hoog, maar wel iets afgenomen vergeleken april. Natuurlijk is de context tussen april en juli sterk veranderd: het aantal besmettingen is afgenomen en overheidsmaatregelen zijn versoepeld. Deze veranderingen zijn terug te zien in de resultaten. Mensen voelen zich minder bedreigd door het coronavirus en zij zijn dan ook minder risicomijdend in hun gedrag. Tegelijkertijd is het vertrouwen in overheid, GGD’s en RIVM sinds april licht afgenomen. De maatschappelijke veerkracht, die bijvoorbeeld tot uiting komt in de grote mate van bereidheid om anderen te helpen, is gelijk gebleven.

Lees het rapport De heropening van de samenleving. De maatschappelijke impact van COVID19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland

Het rapport Berichten uit een stille stad, is uitgevoerd door dr. Katja Rusinovic en dr. Henno Theisens van De Haagse Hogeschool, in samenwerking met prof. dr. Godfried Engbersen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, dr. André Krouwel van de Vrije Universiteit en de gemeente Den Haag.