De Wolden: Fysieke raadsvergadering, inspraak digitaal

Thema: Functioneren van de Raad

Vanaf 3 september wordt weer fysiek vergaderd in gemeente De Wolden. Door raadzaal is zo aangepast dat met inachtneming van de coronamaatregelen vergaderd kan worden. Publiek is voorlopig nog niet toegankelijk, maar de bijeenkomst is wel live te volgen via internet. Digitaal blijft ook de mogelijkheid voor inwoners om in te spreken.