Delfzijl: Inspraak via de mail en dijkgesprekken

Thema: Interactie burgers en gemeente

Delfzijl worden in verband met aardbevingsschade vijfhonderd woningen gesloopt. Toen de coronacrisis uitbrak, is aan de bewoners gevraagd hoe ze contact wilden houden. Bewoners voelden weinig voor video-vergaderingen. Nu communiceert de gemeente Delfzijl veelal middels de mail. Soms zit er in de mail een video of een tool om stukken rond te sturen waarbij is aangeven binnen welke termijn men kan reageren. Maar Edwin Broekman, gebiedsregisseur in de gemeente Delfzijl, houdt soms ook zogenaamde ‘dijkgesprekken’. Bij Delfszijl loopt een lange dijk, waarover je kunt wandelen, zodat op anderhalf meter toch overlegd kan worden.

Contact: gemeente@delfzijl.nl