Teylingen: Functioneren van de Raad

Thema: Interactie burgers en gemeente

In Teylingen vinden alle vergaderingen vanaf 16 maart digitaal plaats met MS Teams in combinatie met Ibabs. Ook alle stemmingen zijn digitaal. Dit wordt direct in de raadsinformatiesystemen verwerkt en is direct zichtbaar voor inwoners en pers. Ook kunnen inwoners inspreken via MS Teams. In het gemeentehuis staan laptops die gebruikt kunnen worden om in te spreken, mocht men niet beschikken over de juiste middelen.