Utrecht: Digitale raadsinformatiebijeenkomst

Thema: Interactie burgers en Raad

Bij raadsinformatiebijeenkomsten worden tweewekelijks onderwerpen besproken waarover de Raad graag met bewoners in gesprek gaat. Niet alleen op het beleidsterrein ruimtelijke ordening, maar ook breder dan dat. Sinds de coronacrisis worden de bijeenkomsten online georganiseerd. Zo hebben op 12 mei dertig mensen uit Dichterswijk meegesproken in een raadsinformatiebijeenkomst over bestemmingsplan Heycop in Dichterswijk. De zogenaamde RIB’s worden gestreamd via de website. Sinds kort wordt ook via Facebook gestreamd, omdat dit een ander publiek aantrekt. Bewoners kunnen zich vooraf digitaal aanmelden, waarna men een code kreeg om mee te doen en in te loggen op het vergaderplatform.