Een hevige crisis, met weinig schokkende gevolgen voor onze houdingen

Tim Reeskens en
Quita Muis, Tilburg University

Het aanbreken van de tweede corona golf is een goed moment om na te gaan of onze waarden en opvattingen veranderd zijn tijdens de eerste. Tim Reeskens en Quita Muis presenteren resultaten van representatief onderzoek waarbij Nederlanders ondervraagd zijn midden in de ‘intelligente lockdown’.

Over de opvattingen die al dan niet zijn gewijzigd, concluderen de onderzoekers:

  • waarden, zoals religiositeit en politieke ideologie, zijn vrij stabiel
  • opvattingen over dataprivacy zijn sterk veranderd
  • een aantal opvattingen over de politiek is verschoven: Nederlanders meer vertrouwen gekregen in de traditionele politieke instituten (overheid en parlement) en maatschappelijke instellingen (onderwijs en gezondheidszorg)
  • er is een antidemocratische verschuiving te zien: mensen zien, in vergelijking met 2017, meer heil in de betrokkenheid van experts in de besluitvorming en zelfs in een sterke leider die zich niet hoeft te verantwoorden aan het parlement

Deze bevindingen nuanceren eerdere onderzoeksresultaten die aangeven dat de coronacrisis wel eens een zegen zou kunnen zijn voor de democratie en democratische legitimiteit.