"Het zou kunnen dat ze zich zonder me redden"

Menno Hurenkamp, publicist en politicoloog verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit van Amsterdam

“Microsociologisch onderzoek is een beetje te vergelijken met archeologie, het kost wat graafwerk om de relevante patronen in emotionele en normatieve reacties van mensen te ontdekken en ordenen. Waarom zeggen mensen wat ze zeggen? Misschien is de vraag van een onderzoeker niet meer dan een aanleiding om eventjes een mening te uiten die de respondent gisteren nog hoorde op een verjaarspartijtje, en die hij morgen weer vergeten is.”

“Tot nader order is de moraal niet meer dan dat lokaal beleid er iets bij te winnen heeft door wat bedachtzaamheid aan de dag te leggen. Als iedere professional nu eens drie burgers die hij of zij al zes maanden niet sprak eens ondervroeg, over hoe deze nu naar de buurt kijkt? Althans, alvorens er al weer gemeentelijke plannen over ‘de civil society na corona’ gemaakt worden. Dan is de minste winst dat die mensen zich gezien weten, maar komen er vermoedelijk ook nog wel wat verrassingen om de hoek.”

Lees het artikel (pdf)