In contact met inwoners: communiceren met impact over ‘corona’

Renée van Os, Citisens
Anne van de Meerakker, Citisens
Sabine van Zuydam, Universiteit Twente

Dit onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in hoe verschillende groepen Nederlanders aankijken tegen de coronacrisis en de gevolgen voor mens en maatschappij, alsook de manier waarop de overheid communiceert over de crisis.

De resultaten van het onderzoek geven gemeenten en in het bijzonder burgemeesters handvatten hoe zij met de meeste impact het contact en de interactie met hun inwoners kunnen aangaan over corona. We gaan hierbij niet uit het principe one size does not fit all, maar juist van een gedifferentieerde communicatiestrategie, die rekening houdt met individuele verschillen van inwoners. Zodat bij iedere inwoner ‘de juiste snaar’ geraakt wordt over de coronacrisis, wat de kans op daadwerkelijke gedragsverandering verhoogt. Qua indeling in groepen worden de 8 betrokkenheidsprofielen uit het Citisensmodel aangehouden (Citisens, z.d.).

Lees het artikel (pdf)