Is digitalisering van de lokale democratie nu ineens wél mogelijk? Hoe provincies en gemeenten innoveren tijdens de coronacrisis

Roos Hofstra,
Ank Michels en
Albert Meijer, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht

Het gebruik van digitale technieken wordt al vele jaren beschreven als een mogelijkheid om de lokale democratie te versterken. Maar een gevoel van urgentie ontbrak en de toegevoegde waarde van digitalisering was niet altijd voor iedereen duidelijk. Ook dilemma’s rondom privacy en inclusiviteit vormden een rem op de digitalisering van de democratie. Door de coronacrisis en de beperkende maatregelen werd het onwenselijk of zelfs onmogelijk om fysiek bijeen te komen. Noodgedwongen zijn veel gemeenten en provincies daardoor volop gebruik gaan maken van digitale middelen, zodat hun democratische processen doorgang konden vinden. Leidt de coronacrisis daarmee tot een versnelde digitalisering van de democratie en resulteert dit in wenselijke uitkomsten?

Lees het artikel (pdf)