Lelystad: Digitaal inspreken bij raadsvergadering

Thema: Inspraak burgers bij de Raad

De gemeenteraad van Lelystad is vanaf 7 april van start met de Beeld – en Oordeelsvormende sessies via digitaal vergaderen. Bewoners en betrokken partijen kunnen op afstand inspreken. Om dit mogelijk te maken moeten bewoners een mail sturen naar de griffie en aangeven waarover zij willen spreken en met welk doel. Zij worden vervolgens toegevoegd aan de vergadering en kunnen inspreken. De gemeente heeft een stappenplan opgesteld om men uitleg te geven hoe het in zijn werk gaat. De vergadering kan via de site of Facebook worden gevolgd.

Contact: griffie@lelystad.nl