Leusden: Stemmen fysiek, debat online

Thema: Functioneren van de Raad

Voor de invoering van de noodwet werd in Leusden een manier gevonden om toch nog besluiten te kunnen nemen in de Raad. Een zo klein mogelijke meerderheid, oftewel de helft van de raadsleden plus één, kwam naar het gemeentehuis. Er zijn rekenmethoden om te bepalen hoeveel leden van elke fractie worden afgevaardigd. In de raadszaal werd dus alléén gestemd, omdat de wet verplicht dat raadsleden daarbij fysiek aanwezig moeten zijn. Na de invoering van de noodwet is gekozen voor raadsvergaderingen via een videoverbinding, zodat debat wel plaats konden vinden.