Lokaal beleid in tijden van corona: beleidsimpact en postcorona-strategieën

Willem-Jan Velderman MSc. (WJ Velderman Advies en Onderzoek / Universiteit Twente)
Prof. dr. Marcel Boogers (Universiteit Twente)
Shannon Roest MSc. (BMC)

Besturen in tijden van corona. In onze vorige bijdrage op coronapapers.nl zoomden we in op veranderende relaties van wethouders binnen het college en de samenleving als gevolg van de corona-crisismaatregelen. Nu de acute crisisbestrijding langzaam plaatsmaakt voor crisisbeheersing en de lange termijn gevolgen van de coronacrisis voor ondernemingen, onderwijs, sport en cultuur, is het de vraag welke strategieën gemeenten hiervoor ontwikkelen en hoe die door wethouders worden voorbereid. Komen nieuwe beleidsthema’s op de politieke agenda en welke zijn dat; krijgen bestaande beleidsthema’s andere accenten? En wie zijn de strategische aanjagers van het post-coronatijdperk?

Lees het artikel (pdf, 0,2 MB)