Post-acute crisis series

Paul ’t Hart, Universiteit Utrecht

Bestuurskundige en langjarig onderzoeker van politiek-bestuurlijk en ambtelijk crisisleiderschap Paul ‘t Hart vormde samen met collega’s van drie continenten een ‘denktank’ die gedurende begin april tot begin juni 2020 in samenwerking met de Australia New Zealand School of Government een reeks strategische adviesmemo’s over kernuitdagingen van crisisleiderschap schreef en webinars verzorgde. De memo’s behandelen thema’s zoals weerstandsvermogen, interorganisationele en interbestuurlijke coordinatie, leren tijdens en van het eigen optreden tijdens crisissituaties, leren van andere jurisdicties/landen, crises als ‘hervormingskans’.

Lees verder (pdf)