Provincie Overijssel: Digitaal inspreken bij commissievergaderingen

Thema: Functioneren van de Staten

De Staten- en commissievergaderingen bij de provincie Overijssel zijn vrij snel digitaal van start gegaan na het begin van de coronacrisis. Bij de commissievergaderingen is het voor inwoners mogelijk om digitaal in te spreken. Men kan zich aanmelden om in te spreken en wordt dan geregistreerd. Via een link kunnen zij vervolgens deelnemen aan de vergadering. Na het zomerreces vinden de commissievergaderingen weer zoveel mogelijk fysiek plaats. Van de Statenvergaderingen is dat nog niet bekend.