Provincie Zuid-Holland: Burgerparticipatie via online webinars

Thema: Interactie burgers en provincies

Sinds de coronacrisis maakt de provincie Zuid-Holland gebruik van webinars. Zo is in het kader van het project Beter Bereikbaar Gouwe op 2 en 3 juni een webinar georganiseerd, die vanuit een studiosetting werd uitgezonden. Een week nadien werden kleinere sessies op MS Teams georganiseerd waar meer interactie en debat mogelijk was. Voor beide soorten bijeenkomsten kon men zich vooraf online aanmelden.