Regionaal bestuur tijdens de coronacrisis

Caspar van den Berg, Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen
Sofie Dreef, Berenschot en
Sylke Clemens, Berenschot

In februari van dit jaar werd in Nederland de eerste coronabesmetting vastgesteld in Loon op Zand, Noord-Brabant. Dit was het startpunt van een periode die nog steeds voortduurt, waarin de overheid met maatregelen en adviezen probeert het virus onder controle te krijgen. In de aanpak van de coronacrisis is een belangrijke rol weggelegd voor een tot dan toe bij de meeste inwoners van Nederland onbekend regionaal samenwerkingsverband: de Veiligheidsregio.

In het kader van het onderzoeksprogramma ‘Corona als stresstest voor het openbaar bestuur’ hebben wij onderzoek gedaan naar regionale differentiatie in de aanpak van de crisis door de Veiligheidsregio’s. In dit artikel gaan wij achtereenvolgens in op de golfbeweging in de bestuurlijke aanpak van corona (paragraaf 2), de regionale differentiatie in de noodverordeningen (paragraaf 3), het regionaal ‘DNA’ als verklaring voor regionale verschillen (paragraaf 4) en de waarom regionale differentiatie grotendeels uitblijft (paragraaf 5).

Lees verder (pdf)