Rotterdam: Digitaal zienswijzen indienen

Thema: Interactie burgers en gemeente

De gemeente Rotterdam heeft de mogelijkheid gecreëerd om een digitale zienswijze in te dienen op het bestemmingsplan Feyenoord City – Stadionpark. Voor geïnteresseerden die de stukken op papier wilden inzien, is een maatwerkoplossing geboden waarbij gevraagde stukken op papier zijn verzonden. Daarnaast was er de extra mogelijkheid om een zienswijze elektronisch – per e-mail – in te dienen. Het projectteam heeft de mogelijkheid geboden kleinere (bel)sessies te organiseren om vragen te kunnen beantwoorden en onderwerpen met stakeholders te bespreken.