Transitiebeleid na corona: het belang van een natuurlijk sociaal contract

René Kemp, Patrick Huntjens en Ger Jonkergouw

“Corona is als zodanig niet een ‘game changer’ maar wel een crisis die samen met de politieke crisis benut kan worden voor een herstel van vertrouwen in politiek, overheid en bedrijven. In onze ogen is er een alternatief voor de neoliberale economie, deze bestaat deels zelfs al, in de vorm van coöperatieven, Teal bedrijven, purpose-driven leadership en een grotere oriëntatie van investeerders op maatschappelijke waardecreatie. Een ander sociaal contract is aan het ontstaan en wordt als zodanig ook benoemd en bepleit (Omtzigt, 2021, Huntjens, 2021). Transitiebeleid kan hiervan profiteren en daaraan actief bijdragen.”

Kemp, J., Huntjens, P. en Jonkergouw, G., ’Transitiebeleid na corona: het belang van een Natuurlijk Sociaal Contract’, in: Platform31, Coronapapers (2021).