Van crisis naar opgave

Over de blijvende gevolgen van de coronapandemie voor gemeenten en openbare lichamen in Caribisch Nederland

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft zich op verzoek van de Tweede Kamer gebogen over de bestuurlijke en financiële gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit heeft hij gedaan aan de hand van zijn Wegingskader goed openbaar bestuur. Om te kunnen spreken van goed bestuur moet een overheid volgens de Raad beschikken over voldoende bestuurlijk vermogen, de rechtsstaat in ere houden en op een democratische manier de wensen van burgers omzetten in beleid. Op grond van dit wegingskader en de omstandigheden van de coronacrisis heeft de Raad zich gericht op de gevolgen van corona voor gemeenten en openbare lichamen op drie gebieden:

  • de bestuurlijke verhoudingen van gemeenten en openbare lichamen met andere overheden,
  • het functioneren van de lokale democratie en
  • het bestuurlijke vermogen van gemeenten en openbare lichamen.

Lees het rapport (Raad voor het Openbaar Bestuur )