Veiligheid van online lokale democratie

Waarborgen voor privacy en sociale veiligheid zijn nodig maar te strikte waarborgen kunnen de democratie aantasten

Roos Hofstra,
Ank Michels en
Albert Meijer, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht

In de coronacrisis hebben gemeenten en provincies veelvuldig gebruik gemaakt van digitale middelen en communicatiesoftware voor interne en externe communicatie. Politieke processen konden (gedeeltelijk) worden voortgezet, maar het brengt ook nieuwe vraagstukken met zich mee. Een van deze vraagstukken heeft betrekking op privacy en veiligheid. De openheid die digitale middelen biedt creëert ook risico’s voor de privacy en de sociale veiligheid. Hoe waarborgen gemeenten en provincies de privacy van deelnemers aan online platforms en hoe zorgen zij ervoor dat er geen ongewenste gasten de vergaderingen binnendringen? En zijn er ook nadelen verbonden aan de gekozen aanpakken? Kan een te grote focus op veiligheid de toegankelijkheid van de democratie beperken? Op basis van een onderzoek bij vier gemeenten en twee provincies presenteren wij lessen voor de omgang met de kwetsbaarheid van een open online democratie.

Lees het paper (pdf)