"Verandering is nodig in de manier waarop we nu leven"

Over individuele voorkeuren van Nederlanders voor de communicatie vanuit de overheid over corona

Dr. Renée van Os, hoofdonderzoeker Citisens
Anne van de Meerakker MSc. MA., onderzoeksmanager , Citisens

Het onderzoek waar we in dit paper over rapporteren heeft als doel inzicht te verkrijgen in hoe verschillende typen Nederlanders aankijken tegen de coronacrisis en de gevolgen hiervan voor mens en maatschappij, alsook de manier waarop de (gemeentelijke) overheid communiceert over de crisis. Op basis van dit inzicht kunnen gemeenten, en burgemeesters in het bijzonder, gedifferentieerde communicatieve keuzes maken in hoe ‘de juiste snaar te raken’ bij hun inwoners. Zodat inwoners hun gedrag veranderen en in actie komen.
Dit paper maakt onderdeel uit van het project In contact met inwoners:
communiceren met impact over ‘corona’’.

Lees verder (pdf)

Zie ook eerder onderzoek: