Verschuivingen in informatievoorziening tijdens COVID-19: gevolgen voor vertrouwen en democratische processen

Rens Vliegenthart,
Bert Bakker en
Claes de Vreese (Amsterdam School of Communication Research, Universiteit van Amsterdam)

Een pandemie vraagt om sterke reacties van de uitvoerende macht. In het geval van COVID-19 heeft dit geleid tot het verbieden van bijeenkomsten in de publieke ruimte en het beperken van de bewegingsvrijheid. Maar ook democratische processen kwamen onder druk en soms tot stilstand. De Tweede Kamer mocht niet meer fysiek bijeenkomen. Gemeenteraden stelden vergaderingen uit. Burgemeesters en wethouders namen ingrijpende besluiten verpakt noodverordeningen. Deze, en andere maatregelen, dienen een duidelijk doel: het indammen van het virus. Het lijkt er op dat landen met een meer autoritair verleden, ook strengere beperkingen op de democratische vrijheden van burgers tijdens de coronacrisis implementeerden (Trein, 2020). Maar, de vraag is in hoeverre de coronacrisis de percepties van burgers over de democratie heeft beïnvloed?

Lees het paper (pdf)