Inhoud

Wereldnieuws

Lees en beluister de belangrijke artikelen, boeken en podcasts. Speciaal voor u geselecteerd.

Luisterlijst

Democracy Sausage: Climate, the coronavirus, and the costs
of uncertainty

Asia & The Pacific Policy Society podcast (09-02-2021)

In deze podcast spreekt hoogleraar Mark Kenny met Helen Sullivan, directrice van de Crawford School of Public Policy, en Warwick McKibbin, hoogleraar economie aan de Australian National University. Zij gaan in op de vraag welke lessen de Australische overheid kan trekken uit de relatief succesvolle coronacrisis-aanpak. De sprekers vragen zich af of de overheid deze successen op de korte termijn om kan zetten in succes op de lange termijn met het oog op andere uitdagingen als klimaatverandering.

Year of Crisis: Assessing the management of a protracted
pandemic with Prof. Paul ‘t Hart

Podcast Corona Crisis: Once Upon a Pandemic (09-02-2021)

Podcast host Eric Paglia spreekt met Paul ‘t Hart over de coronacrisis en de druk die deze legt op overheden, hun instituties en samenlevingen. De hoogleraar bestuurskunde gaat onder andere in op het aanhoudende karakter van de coronacrisis, welke de coronacrisis significant anders maakt dan crises waarmee politici en overheidsinstanties normaliter te maken krijgen. Paul ’t Hart kijkt terug op de afgelopen twaalf maanden en evalueert het bestuur in de coronacrisis tot nu toe.

The future of liberal democracy: A conversation with G. John Ikenberry

The Brookings Institution (04-01-2021)

De opkomst van nationalistisch-populistische politici, de groeiende spanningen tussen de VS en China, en de door de coronacrisis ontstane sociale en economische druk werpen de vraag op of en hoe de liberale democratie in de 21e eeuw blijft voortbestaan. Professor G. John Ikenberry, hoogleraar aan Princeton University, gaat in dit college dieper in op zijn nieuwe boek A world safe for democracy en beargumenteert dat ‘liberal internationalism’ cruciaal is om de liberale democratie ook in de 21e eeuw in leven te houden.

The Covid pandemic’s impact on democracy

Emerging Europe Talks (22-12-2020)

Waar we in december 2019 nooit of amper spraken over lockdowns, quarantaine en mondmaskers, zijn deze de afgelopen twaalf maanden verworden tot enkele van de meest gebruikte woorden. Daarnaast had de pandemie grote invloed op ieders plannen, gebruiken en routines. In deze podcast van Emerging Europe spreekt journalist Andrew Wrobel met Anamaria Dutceac Segesten, hoogleraar aan Lund University en expert in politieke communicatie en Europese politiek en democratie, over de impact van de Coronacrisis op ons sociale, economische en politieke leven.

‘Post-Covid Economics’

Talking Politics Podcast (19-11-2020)

Politicologen David Runciman en Helen Thompson spreken met de Britse historicus Adam Tooze over de gevolgen van de coronacrisis voor de komende jaren. Zij spreken over wat de crisis kan betekenen voor de klimaatproblematiek, hoe het effect kan hebben op veranderende economische patronen en eventuele oplaaiende spanningen tussen het Westen en China.

The politics of loneliness

Talking Politics Podcast (03-09-2020)

Historicus en politicoloog David Runciman praat met econoom en activiste Noreena Hertz over de impact van eenzaamheid op ons leven en het effect ervan op de democratie. Onder andere de vraag of technologie een goed hulpmiddel kan zijn, komt aan bod.

Ook de democratie zit in quarantaine

Sam van der Staak, Sociëteit de Witte Podcast (09-10-2020)

In deze Sociëteit de Witte Podcast komt Sam van der Staak, hoofd Europa van het Internationaal Instituut IDEA, aan het woord over de coronacrisis en of deze er al dan niet toe leidt dat de democratie in de knel komt. Op initiatief van IDEA verscheen eerder een oproep dat de Covid-19 pandemie niet alleen het leven en het levensonderhoud van burgers wereldwijd bedreigt, maar ook een politieke crisis is die de toekomst van de liberale democratie onder druk zet. Hier gaat Van der Staak dieper op in gedurende de veertig minuten durende podcast.

The State of Democracy, Before and During COVID-19

The University of Melbourne Pursuit Podcast (02-09-2020)

Er wordt al jaren gezegd dat democratie wereldwijd onder druk staat. Het recente narratief is dat democratieën inefficiënt en niet in staat zouden zijn om publieke goederen als welvaart, stabiliteit en veiligheid te produceren. Tom Daly, hoogleraar aan en onderdirecteur van de Melbourne School of Governance, gaat in deze podcast tegen dit narratief in verweer. Onder andere de coronacrisis heeft aangetoond dat dit simpelweg gewoon niet klopt, aldus Daly. Het Australische National Cabinet zou ons kunnen leren dat het zelfs in een hyper-gepolariseerd politiek systeem mogelijk is om verschillende partijen bij elkaar te brengen en een democratie in staat is tot robuuste en snelle besluitvorming.

From crisis to calamity? The UK’s coming COVID-19 and
Brexit challenges

Podcast Democracy Sausage with Mark Kenny (27-08-2020).

In deze podcast spreekt host Martyn Pearce met Georgina Wright, onderzoeker aan de Institute for Government en Brexit-expert, Ros Taylor, onderzoeksleider aan de London School of Economics and Political Science, en Elizabeth Ames, beleidsexpert op het gebied van internationale handel, over de groeiende gevaren van de komende maanden met de aanwezigheid van het coronavirus en de naderende Brexit. Zij gaan in op vragen als ‘ondermijnt de coronacrisis het sociale contract’ en ‘zal de crisissituatie heftiger worden nu de onzekerheid over de komende Brexit hoger stijgt’.

Danielle Allen: How can democratic values guide us when facing a global crisis?

Ted Radio Hour (21-08- 2020)

In deze aflevering van Ted Radio Hour gaat de Amerikaanse politicologe Danielle Allen dieper in op de coronacrisis, wat ervoor nodig is om deze te doorstaan en hoe de economie draaiende gehouden kan worden gedurende een pandemie. De afgelopen periode is vaak gesteld dat we ons in deze tijden sterk moeten focussen op het redden van levens en dat bijvoorbeeld het redden van de economie op een tweede plaats zou komen. Allen, hoogleraar politieke theorie aan Harvard University, stelt dat het niet zo makkelijk is. In eerste instantie was het inderdaad een gezondheidscrisis, waarbij de nadruk moest liggen op het redden van levens. Nu de coronacrisis ook op andere vlakken een ‘existentiele crisis’ blijkt te zijn, moet verder gekeken worden dan het redden van levens. De economische crisis is volgens Allen net zo zeer een ‘public health concern’ als de pandemie zelf.

Has Covid rescued Europe?

Talking Politics Podcast (20-08-2020).

In deze podcast spreekt historicus en politicoloog David Runciman met Helen Thompson, hoogleraar politieke economie aan de University of Cambridge, historica Lucia Rubinelli en Hans Kundnani, onderzoeker voor Chatham House, over de lange-termijn-gevolgen van ‘big state politics’ ten tijde van de coronacrisis voor de toekomst van Europa. Zij kijken naar de grote veranderingen in de Europese politiek gedurende de afgelopen maanden en gaan in op de vraag welke landen het goed hebben gedaan, of Italië een rolmodel voor crisismanagement is, en of het EU-herstelfonds in staat zal zijn het Europese traject intact te houden.

In conversation with, Africa and Covid-19

The Graduate Institute Geneva Podcast (13-08-2020)

In deze podcast hoort men Carlos Lopes, hoogleraar aan de Universiteit van Cape Town en voormalig secretaris van de United Nations Economic Commission for Africa, en Gilles Garbonnier, hoogleraar ontwikkelingseconomie en vicepresident van het internationale committee van het Rode Kruis. Zij gaan dieper in op de impact van de cCoronacrisis op het Afrikaanse continent, met grote aandacht voor de macro-economische effecten en de humanitaire consequenties.

The call with Ivan Krastev: “Authoritarian leaders do not benefit from the corona crisis”

ERSTE Stiftung (05-08-2020)

In dit korte fragment gaat Boris Marte in gesprek met Ivan Krastev over de cCoronacrisis, Krastev zijn rol als publieke intellectueel in tijden van crisis, de ‘authority of science’, de kracht van angst, het inruilen van vrijheid voor veiligheid en het gevaar van geen risico’s durven te nemen. Daarnaast gaat Krastev in op de effecten van de Coronacrisis op autoritaire leiders en beargumenteert dat mensen onterecht denken dat autoritaire leiders de grootste begunstigden zullen zijn.

How authoritarianism has spread since the coronavirus pandemic began

PBS (04-08-2020)

In dit fragment van de PBS-podcast gaat Nick Schifrin in gesprek met de Amerikaanse historica en journaliste Anne Applebaum over de “dangerous global dynamic of rising authoritarianism”. Applebaum, wie laatst het boek Twilight of Democracy: The Seductive Lure of Authoritarianism schreef, wijdt uit over toenemend autoritarianisme als gevolg van de coronacrisis.

Noam Chomsky: Decades of the “Neoliberal Plague” left U.S. unprepared for Covid-19 outbreak

Democracy Now! (30-07-2020)

In deze podcast met de beroemde Amerikaanse taalkundige en filosoof Noam Chomsky ligt de focus op ‘the roots of this pandemic’. Chomsky beargumenteert dat decennia van neoliberaal beleid het sociale vangnet en overheidsinstellingen verscheurd heeft waardoor de Verenigde Staten onvoorbereid waren op de komst van de coronacrisis.

Is it time to decentralize power?

Project Syndicate CoronaNomics Podcast (22-07-2020)

Het lijkt er sterk op dat lokale en regionale overheden beter in staat zijn om de leiding in handen te hebben gedurende grote noodsituaties als de coronacrisis. In deze podcast gaat Raghuram Rajan in gesprek met Ben Chu, redacteur economie van The Independent, en Lizzy Burden, redactrice economie van The Telegraph, over decentralisatie na de coronacrisis.

De crisis na de crisis: politieke verantwoording tijdens en na de crisis

prof.dr. Mark Bovens, Vereniging voor Bestuurskunde, Special State of Science
(14-07-2020)

Mark Bovens, hoogleraar bestuurskunde, bespreekt in deze podcast de rol en betekenis van politieke verantwoording tijdens en na de coronacrisis. Politieke verantwoording speelt geen, of slechts een geringe rol, als de crisis net uitbreekt en zich in de acute fase bevindt. Het algemeen vertrouwen stijgt in deze fase en er is in zekere zin sprake van “rally around the flag”. Dit houdt echter niet aan en zal met de tijd dalen. Ná crises is er volgens Bovens wel vaak sprake van een politieke crisis en zal politieke verantwoording plaatsvinden.

The importance of social norms in the age of pandemics

Stuk Rood Vlees podcast (13-07-2020)

Politicoloog Armen Hakhverdian gaat in gesprek met socioloog Pavan Mamidi over de coronacrisis en de lockdowns die wereldwijd zijn afgekondigd. Lockdowns zorgen voor grote schade ten aanzien van de maatschappij en de economie, daarom moet men volgens Hakhverdian en Mamidi goed nadenken over een manier waarop er een soort normaliteit is en de pandemie tegelijkertijd in bedwang wordt gehouden.

Minder Napoleon, meer Merkel

Beatrice de Graaf, Vereniging voor Bestuurskunde, Special State of Science (03-07-2020)

Beatrice de Graaf, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, plaats de notie van ‘transboundary crisis’ in historisch perspectief door te kijken naar vergelijkbare pandemieën in het verleden en hoe toenmalige leiders daarmee omgingen, zoals Napoleon bij de uitbraak van de builenpest in 1799. De Graaf probeert hiermee eigentijds handelingsperspectief te bieden. We zien ook in het heden leiders die op de manier van Napoleon de crisis proberen te beheersen, zoals Trump en Bolsonaro, maar ook leiders als Macron en Merkel die samen optrekken, informatie delen en gezamenlijk herstel proberen te bewerkstelligen.

Brexit in the Age of Covid

Podcast Talking Politics (02-07-2020)

David Runciman en Helen Thompson gaan in gesprek met politicoloog Anand Menon, hoogleraar European Politics and Foreign Affairs aan King’s College London, en rechtsgeleerde Catherine Barnard, hoogleraar aan de Universiteit van Cambridge, over de coronacrisis en hoe deze invloed heeft en gaat hebben op Brexit.

Global Legislative Responses to Coronavirus

Webinar British Institute of International and Comparative Law (30-06-2020)

In deze webinar van de British Institute of International and Comparative Law bespreken wetenschappers vanuit Europese, Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse universiteiten de crisisrespons in hun eigen land. Een van de gemeenschappelijke thema’s is het feit dat de rol van de wetgevende macht gedurende de Coronacrisis verminderde en de uitvoerende macht zijn rol verstevigde.

Virtual Harper Lecture: The American Presidency in a time of COVID

The University of Chicago (18-05-2020).

In dit college (mei 2020) gaat William Howell, hoogleraar aan de Universiteit van Chicago, dieper in op de Amerikaanse politiek en het presidentschap gedurende de coronacrisis. Volgens de Amerikaanse politicoloog heeft de coronacrisis een aantal belangrijke aspecten van de Amerikaanse politiek blootgelegd. Dan doelt Howell onder andere op de kwetsbaarheid en grenzen van democratie, ongelijkheid in de Amerikaanse samenleving, het prijskaartje van politiek falen en de noodzaak tot institutionele hervormingen.

Special State of Science – Landen vergelijken: de coronacrisis
en het institutionele filter

Podcast Vereniging voor Bestuurskunde (30-06-2020)

Frank Hendriks, hoogleraar bestuurskunde, gaat in deze podcast via een internationaal vergelijkende analyse in op de relatie tussen het coronavirus en de corona-aanpak. Doormiddel van de analyse kan inzichtelijk worden gemaakt waarom de aanpak van land tot land verschilt. Dit komt door een ‘institutioneel filter’: een combinatie van nationale culturen, staatstradities en leiderschapsstijlen.

The Paradoxes of a post-Covid-19 world

Graduate Institute in Conversation, The Graduate Institute Geneva (25-06-2020)

In deze podcast focussen de beroemde Bulgaarse politicoloog Ivan Krastev en Shalini Randeria, directeur van de Albert Hirschman Centre on Democracy van de Graduate Institute, op de paradoxale post-Corona-wereld en nieuw ontstane krachtdynamieken als gevolg van de Coronacrisis. Een echte aanrader!

Special State of Science – Lockdown in de rechtsstaat: oppassen
voor juridisering

Podcast Vereniging voorBestuurskunde (11-06-2020)

Stavros Zouridis, hoogleraar bestuur aan Tilburg University, reflecteert op Nederlandse ‘lockdown’ in relatie tot de rechtsstaat. Gedurende de eerste fasen van de Coronacrisis leek de lockdown juridisch, maar was dat niet. We hielden ons in het algemeen netjes aan de regels. Later kwam juridisering, met noodrecht, boetes en geschillen. Door formalisering, juridisering en het daarmee samenhangende handhavingstekort ontstond er crisis in de rechtsstaat. Volgens de hoogleraar kan men hier belangrijke lessen uit trekken voor de toekomst

Hernieuwde relatie tussen overheid en maatschappelijk middenveld?

Podcast Vereniging voor Bestuurskunde, Special State of Science (04-06-2020)

In deze Special State of Science gaat Bram Verschuere, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Gent, dieper in op de relatie tussen de overheid en het maatschappelijk middenveld, de civil society. Deze relatie is door de Coronacrisis extra onder druk komen te staan. Het is volgens Verschuere nodig dat deze relatie overheid-maatschappelijke middenveld hernieuwd wordt.

#FlorenceLive explores post-corona world

Webcast European University Institute , School of Transnational Governance (21-05-2020).

In deze webcast gaan de Amerikaanse politicologe en CEO van denktank New America Anne-Marie Slaughter, de Franse professor internationale betrekkingen Kalypso Nicolaidis, de Bulgaarse politicoloog Ivan Krastev en de Fin Alexander Stubb, directeur van de STG en voormalig minister-president en minister van Buitenlandse Zaken, in gesprek over de impact van de coronacrisis op democratie.

After COVID-19, we will have “the mother of all battles”

Interview Michael Enright met Charles Taylor over the future of the planet,’ CBC Radio (15-05-2020)

Michael Enright van The Sundays Edition gaat in gesprek met de beroemde Canadese filosoof Charles Taylor over de Coronacrisis en hoe deze van invloed gaat zijn op de toekomst. Taylor, bekend van zijn bijdragen aan de politieke filosofie, stelt dat hij veel positieve dingen ziet ontstaan tijdens de coronacrisis. Zo is er veel solidariteit tussen landen en is er meer en meer waardering voor publieke diensten.

Special State of Science

Prof.dr. Hans Boutellier, Vereniging voor Bestuurskunde (14-05-2020)

Professor Hans Boutellier, hoogleraar Polarisatie en maatschappelijke veerkracht aan de VU, geeft een mini-college over ‘de Coronacrisis in een “improvisatiemaatschappij”’. We laten ons als samenleving niet meer leiden door grote visies of grote ideologieën, maar we zijn gaan handelen en besturen naar bevind van zaken, het pragmatisme. De focus ligt op effectiviteit en efficiëntie. Volgens Boutellier werkte het “improviserend pragmatisme” heel erg goed in de beginfase van de coronacrisis, maar gaat dit in de herstelfase problemen opleveren.

The historical impact of the coronavirus

The Graduate Institute Geneva (22-05-2020)

In deze podcast spreken Mohamed Mahmoud Mohamedou en Davide Rodogno, hoogleraren Internationale geschiedenis aan de Graduate Institute Geneva, en promovendus Efrat Gilad over de historische impact van het coronavirus en de geopolitieke consequenties van de coronacrisis.

Over Coronapapers.nl

De impact van de coronapandemie op het binnenlands bestuur is enorm. De onderzoekers achter Coronapapers.nl beschrijven, analyseren en duiden, met de focus op decentrale overheden:

  • Hoe overleeft lokale democratie in quarantaine?
  • Differentieert beleid naar lokale omstandigheden?
  • Verandert de verhouding tussen staat en samenleving?
  • Verschuift het maatschappelijk vertrouwen?
  • En hoe ziet de wereld eruit na corona?

Toepasbaar voor beleidsmakers, bestuurders en de praktijk.

wereld

Redactie: Tommie Overkamp, ministerie van BZK