Over het project

De coronacrisis is behalve een gezondheidscrisis en een economische crisis, tevens een stresstest voor het binnenlands bestuur. De wereldwijde pandemie dwingt nieuw beleid en keuzes af op diverse terreinen. De gevolgen van de pandemie heeft massieve impact, ook op het binnenlands bestuur.

Beschrijvingen, analyses en duidingen eerste gevolgen coronabestrijding

De website ‘Coronapapers: pandemie, politiek en binnenlands bestuur’ biedt beschrijvingen, analyses en duidingen van de eerste gevolgen van de coronabestrijding voor de politiek, het bestuur en het beleid in het binnenland bestuur. De focus ligt op de decentrale overheden. Schuiven overheidsverbanden in elkaar of differentieert het beleid naar lokale omstandigheden? Hoe overleeft de lokale democratie in tijden van quarantaine? Welke lokale leiders staan op? Welke overheidsorganisaties kunnen zich goed aanpassen en welke juist niet? Verandert de verhouding tussen staat en samenleving? Verschuift het maatschappelijk vertrouwen? En valt er al iets te zeggen over de wereld ná Corona?

Maandelijkse updates

Multidisciplinaire onderzoeksteams presenteren maandelijks updates over hun onderzoek op Coronapapers.nl. De inzichten zijn toepasbaar voor beleidsmakers, bestuurders en ‘practicioners’, die bijvoorbeeld vanuit de praktijk met wijkaanpakken bezig zijn.

Het project wordt gefinancierd vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en gefaciliteerd door Platform31.

Over Coronapapers.nl

De impact van de coronapandemie op het binnenlands bestuur is enorm. De onderzoekers achter Coronapapers.nl beschrijven, analyseren en duiden, met de focus op decentrale overheden:

  • Hoe overleeft lokale democratie in quarantaine?
  • Differentieert beleid naar lokale omstandigheden?
  • Verandert de verhouding tussen staat en samenleving?
  • Verschuift het maatschappelijk vertrouwen?
  • En hoe ziet de wereld eruit na corona?

Toepasbaar voor beleidsmakers, bestuurders en de praktijk.