Staat en samenleving

Bestuurlijke netwerken: Veranderen de verhoudingen tussen samenwerkingsverbanden van overheden met bedrijven en instellingen, als de urgentie van maatschappelijke vraagstukken verandert door de coronacrisis? Worden de netwerken versterkt of verzwakt en welke factoren zijn hierop van invloed?

Verstatelijking en vermaatschappelijking: Na decennia van marktwerking wordt nu juist meer van overheidssturing verwacht. Tegelijkertijd bloeien nieuwe maatschappelijke initiatieven en blijken andere vormen van onderlinge solidariteit. Wat is de impact van beide bewegingen op het vertrouwen van inwoners in bestuurlijke instituties en in de politiek?

Maatschappelijk vertrouwen: In tijden van crisis stijgt vaak het vertrouwen in het openbaar bestuur. Hoe zit dat lokaal? Stijgt het vertrouwen in ‘de’ burgemeesters? In ‘het’ bestuur? Of in ‘de’ (lokale) overheid?