Verschil in verhoudingen

Feitelijke differentiatie en juridische decentralisatie: Welke (juridische) regionale en lokale verschillen worden tijdens de crisisbestrijding in de praktijk gemaakt en hoe worden die gerechtvaardigd? Als vorm van maatwerk of als uitdrukking van decentrale autonomie? En hoe hebben feitelijk functioneel gedecentraliseerde verbanden als het onderwijs het gedaan?