Wereld na corona

Verandert de coronacrisis de wereld, of gaat alles snel terug naar het ‘oude normaal’? Wat zal Corona op korte en langere termijn betekenen voor de verhouding tussen overheden onderling en binnen overheidsverbanden (bestuur en volksvertegenwoordiging)? En wat betekent Corona voor de bestaande bewegingen in het openbaar bestuur: de energietransitie, de beoogde transformatie in het sociaal domein en het nieuwe omgevingsrecht?