Verandert de coronacrisis de wereld, of gaat alles snel terug naar het ‘oude normaal’? Wat zal Corona op korte en langere termijn betekenen voor de verhouding tussen overheden onderling en binnen overheidsverbanden (bestuur en volksvertegenwoordiging)? En wat betekent Corona voor de bestaande bewegingen in het openbaar bestuur: de energietransitie, de beoogde transformatie in het sociaal domein en het nieuwe omgevingsrecht?

Wereld na corona

Over Coronapapers.nl

De impact van de coronapandemie op het binnenlands bestuur is enorm. De onderzoekers achter Coronapapers.nl beschrijven, analyseren en duiden, met de focus op decentrale overheden:

  • Hoe overleeft lokale democratie in quarantaine?
  • Differentieert beleid naar lokale omstandigheden?
  • Verandert de verhouding tussen staat en samenleving?
  • Verschuift het maatschappelijk vertrouwen?
  • En hoe ziet de wereld eruit na corona?

Toepasbaar voor beleidsmakers, bestuurders en de praktijk.